Administracijos kontaktai

Po svetainės ir el. pašto dėžučių migracijos pasikeitė ir administracijos kontaktai.

Vyr. finansininkė Virginija Brazaitienė - buhalterija.graziskiai@vilkaviskis.lt
Raštinės vedėja Milda Liutkevičiūtė - gimnazija.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Gurinskienė - pavaduotoja.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kirnienė - pradinis.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Čiegienė - darzelis.graziskiai@vilkaviskis.lt
Specialiosios pedagoginės pagalbos specialistė Daiva Čiegienė - specpedagoge.graziskiai@vilkaviskis.lt
Logopedė Vilma Valavičienė - logopede.graziskiai@vilkaviskis.lt
Socialinė pedagogė Romena Viliušienė - socpedagoge.graziskiai@vilkaviskis.lt
Psichologė Jolanta Lekavičienė - psichologe.graziskiai@vilkaviskis.lt
Ūkvedys Rimantas Rutkauskas - ukvedys.graziskiai@vilkaviskis.lt

Paruošė Super User
Peržiūros: 352