Ugdymas karjerai

TIKSLAS: 

Supažindinti mokinius su karjeros galimybėmis, padėti pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį, įgyti išsilavinimą ir sėkmingai pasirinkti darbinę veiklą.

UŽDAVINIAI:

Siekiama, kad mokiniai:

 1. Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus ir gebėtų pasirinkti sau tinkamą profesiją;
 2. Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie mokymosi įstaigas, darbo rinką, įsidarbinimo galimybes;
 3. Gebėtų planuoti savo karjerą, atsižvelgdami į asmeninius ir aplinkos pokyčius, prisitaikytų prie kintančių karjeros ir gyvenimo tikslų. 

Gimnazijos profesinio veiklinimo komanda:

 • Komandos vadovė – Jolanta Lekavičienė, psichologė;
 • Jurgita Navikienė, mokytoja;
 • Romana Viliušienė, socialinė pedagogė;
 • Romana Jeseliūnienė, bibliotekininkė.

MOKINIAMS PADEDAME:

 • Sužinoti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • Išsiaiškinti, kokios profesijos mokiniui labiausia tiktų;
 • Rasti, atsirinkti informaciją apie mokymosi įstaigas;
 • Suprasti, kaip pateikti prašymą studijoms;
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II gimnazijos klases;
 • Susipažinti su aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, jų programomis;
 • Rasti reikalingą informaciją profesijos pasirinkimo klausimais.

TĖVAMS:

 • Teikiame informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • Konsultuojame individualiai įvairiais karjeros pasirinkimo klausimais.

KLASIŲ VADOVAMS:

 • Padedame organizuoti išvykas į mokymosi įstaigas, darbo biržą;
 • Supažindiname su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • Dalinamės informacija ugdymo karjerai tema;
 • Padedame organizuoti profesinį veiklinimą.

DOKUMENTAI:

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72„ Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 4888). Ugdymo karjerai programa
 • Profesinio veiklinimo komandos vadovės veiklos planas 2016 – 2017 m. m. 
 • Informacija apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, prašymus studijuoti, ankstesnių metų stojimo rezultatus – www.lamabpo.lt
 • Informacija apie šiuo metu vykdomas studijų programas – www.aikos.smm.lt
 • Studijų kokybės vertinimo centras – www.skvc.lt
 • Viskas apie studijas užsienyje – www.balticstudent.lt
 • Informacija apie stipendijas, paskolas ir kitą paramą – http://vsf.lrv.lt/

2017-2018 m.m. Karjeros veiklinimo planas

Paruošė Jolanta Lekavičienė
Peržiūros: 332