Administracija

  • Angelė Baronienė atsakinga už vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą Bartninkų vidurinio ugdymo skyriuje
  • Ramutė Gurinskienė atsakinga už pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo planų ir tvarkaraščių sudarymą, Veiklos kokybės įsivertinimą
  • Birutė Kirnienė atsakinga už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, neformalųjį švietimą ir klasių vadovų veiklos organizavimą
Paruošė Administracija
Peržiūros: 635