Kontaktai

Rekvizitai
Identifikavimo kodas 190486624
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Buveinės adresas Sūduvos g. 21a, 70340 Gražiškių mstl., Vilkaviškio r.
Telefonai
Direktorė
Grita Launikonienė
(8 342) 43695
8 671 68919
Sekretorė
Milda Liutkevičiūtė
(8 342) 43695
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Angelė Baronienė
(8 342) 43216
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Čiegienė
(8 342) 43617
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ramutė Gurinskienė
(8 342) 43680
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Kirnienė
(8 342) 43680
Ūkvedys
Rimantas Rutkauskas
8 620 60322
Vyr. finansininkė
Virginija Brazaitienė
(8 342) 43680
Buhalterė
Aldona Savickienė
(8 342) 43680
Socialinė pedagogė
Romena Viliušienė
8 671 68986
Specialioji pedagogė
Daiva Čiegienė
8 671 68891
Psichologė
Jolanta Lekavičienė
8 671 76980
El. pašto adresai
Direktorė
Grita Launikonienė
direktore.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Angelė Baronienė
pavaduotoja@bartninkai.lm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Čiegienė
darzelis.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ramutė Gurinskienė
pavaduotoja.graziskiai@vilkaviskis.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Kirnienė
pradinis.graziskiai@vilkaviskis.lt
Sekretorė
Milda Liutkevičiūtė
gimnazija.graziskiai@vilkaviskis.lt
Ūkvedys
Rimantas Rutkauskas
ukvedys.graziskiai@vilkaviskis.lt
Vyr. finansininkė
Virginija Brazaitienė
buhalterija.graziskiai@vilkaviskis.lt
Bibliotekininkė
Romena Jeseliūnienė
romjes4@gmail.com
Specialioji pedagogė
Daiva Čiegienė
specpedagoge.graziskiai@vilkaviskis.lt
Logopedė
Vilma Valavičienė
logopede.graziskiai@vilkaviskis.lt
Socialinė pedagogė
Romena Viliušienė
socpedagoge.graziskiai@vilkaviskis.lt
Psichologė
Jolanta Lekavičienė
psichologe.graziskiai@vilkaviskis.lt
Paruošė Administracija
Peržiūros: 1669